Tietosuojaseloste

Olga Maria – Kauppahuone Päivi Auvinen TIETOSUOJASELOSTE

Johdanto

Tietosuojaselosteessa kuvataan Olga Maria – Kauppahuone Päivi Auvinen (www.olgamaria.fi) nimisen yrityksen toiminta liittyvän myynnin, markkinoinnin sekä verkkokaupan yhteydessä kerättävien ja käytettävien henkilötietojen osalta.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Olga Maria – Kauppahuone Päivi Auvinen, Puistokatu 7, 57100 Savonlinna, y-tunnus 2243812-6

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Päivi Auvinen, paivi.auvinen@olgamaria.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja käsitellään sisustussuunnittelun asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen, tilattujen infokirjeiden lähettämiseen, verkkokaupan toimituksiin liittyen sekä markkinointiin, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Nimi

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelin

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakaskontaktien, verkkokaupan ja yhteydenottolomakkeen kautta.

7. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.